ศาลตา-ยาย

ศาลตา-ยายล้ำสมัย สไตล์โมเดิร์น
รูปแบบกลมกลืนกับอาคารยุคปัจจุบัน

ศาลทุกรุ่น
ตัวเรือนศาลทำจากหินแกรนิตธรรมชาติ
หลังคา Stainless เกรด 304 ทำสีทอง

บันได Stainless
พร้อมประดับลูกแก้วและโมเสคทอง

Tel : 06-1269-2524
ID Line : san.sathien
page facebook : ศาลเสถียร

ศาลตา-ยาย SO-01

ศาลตา-ยาย SO-01
ศาลตา-ยายขนาดเล็ก พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์ตา-ยาย ขนาดเล็ก
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×1.60 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา
และบันได Stainless 89,000.-บาท

ศาลตา-ยาย SO-02

ศาลตา-ยาย SO-02
ศาลตา-ยายขนาดเล็ก พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์ตา-ยาย ขนาดเล็ก
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×1.65 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา
และบันได Stainless 89,000.-บาท

ศาลตา-ยาย SO-03

ศาลตา-ยาย SO-03
ศาลตา-ยายขนาดเล็ก พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์ตา-ยาย ขนาดเล็ก
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×1.60 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา
และบันได Stainless 89,000.-บาท

ศาลตา-ยาย SO-04

ศาลตา-ยาย SO-04
ศาลตา-ยายขนาดเล็ก พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์ตา-ยาย ขนาดเล็ก

Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×1.60 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร

ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา
และบันได Stainless 89,000.-บาท

โต๊ะวางของบูชา

ศาลทุกรุ่น ใช้เวลาจัดทำ 4 สัปดาห์