ศาลพระภูมิ

ศักดิ์สิทธ์ งามสง่า รูปแบบทันสมัย
ตั้งที่ไหน ก็เพิ่มมูลค่าให้สถานที่นั้น

ศาลทุกรุ่น
ตัวเรือนศาลทำจากหินแกรนิตธรรมชาติ
หลังคา Stainless เกรด 304 ทำสีทอง

พร้อมประดับลูกแก้วและโมเสคทอง

Tel : 06-1269-2524
Line : san.sathien(กดเข้าได้เลย)
page facebook : ศาลเสถียร

ศาลพระภูมิ SS-01

ศาลพระภูมิ SS-01
ศาลพระภูมิลูกไม้ลายฉลุพร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับ องค์พระชัยมงคล ขนาด 9-12 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.80×0.80×2.50 เมตร
โต๊ะบูชา 0.80×0.80 เมตร

ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 149,000.-บาท

ศาลพระภูมิ SS-02

ศาลพระภูมิ SS-02
ศาลพระภูมิขนาดเล็ก พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับ องค์พระชัยมงคล ขนาด 9 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×2.10 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 110,000.-บาท

ศาลพระภูมิ SS-03

ศาลพระภูมิ SS-03
ศาลพระภูมิขนาดกลาง พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์พระชัยมงคล ขนาด 9 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.80×0.80×2.20 เมตร
โต๊ะบูชา 0.80×0.80 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 139,000.-บาท

ศาลพระภูมิ SS-04

ศาลพระภูมิ SS-04
ศาลพระภูมิขนาดกลาง พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์พระชัยมงคล ขนาด 9 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.80×0.80×2.30 เมตร
โต๊ะบูชา 0.80×0.80 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 129,000.-บาท

ศาลพระภูมิ SS-05

ศาลพระภูมิ SS-05
ศาลพระภูมิขนาดกลาง พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์พระชัยมงคล ขนาด 9 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.80×0.80×2.20 เมตร
โต๊ะบูชา 0.80×0.80 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 159,000.-บาท

ศาลพระภูมิ SS-06

ศาลพระภูมิ SS-06
ศาลพระภูมิขนาดกลาง พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์พระชัยมงคล ขนาด 9 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.80×0.80×2.20 เมตร
โต๊ะบูชา 0.80×0.80 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 159,000.-บาท

โต๊ะวางของบูชา


Gallery

ศาลพระภูมิ บ้านคุณกุลการ เสนีวงศ์

อ.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

ศาลพระภูมิ บ้านคุณอภินุช

ศาลพระภูมิสำนักงานประกันสังคมนนทบุรี

ศาลบริษัท เคอร์ท

ศาลบ้านคุณ Tony

ศาลโรงแรม เดอะควอเตอร์ เพลินจิต

ศาลทุกรุ่น ใช้เวลาจัดทำ 4 สัปดาห์