ศาลไทยร่วมสมัย

ศาลไทยร่วมสมัย ตั้งที่ไหนก็สวย
ศักดิ์สิทธ์ งามสง่า รูปแบบไทยประยุกต์

ศาลทุกรุ่น
ตัวเรือนศาลทำจากหินแกรนิตธรรมชาติ
หลังคา Stainless เกรด 304 ทำสีทอง
พร้อมประดับลูกแก้วและโมเสคทอง

Tel : 06-1269-2524
Line : san.sathien (กดเข้าได้เลย)
page facebook : ศาลเสถียร

ศาลพระภูมิ ST-01

ศาลพระภูมิ ST-01
ศาลพระภูมิขนาดเล็กรูปแบบไทยร่วมสมัย พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับ องค์พระชัยมงคล ขนาด 9 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×2.30 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 110,000.-บาท

ศาลพระภูมิ ST-02

ศาลพระภูมิ ST-02
ศาลพระภูมิขนาดใหญ่รูปแบบไทยร่วมสมัย พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับ องค์พระชัยมงคล ขนาด 9-12 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.89×0.89×2.45 เมตร
โต๊ะบูชา 0.80×0.80 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 168,000.-บาท

ศาลตา-ยาย ST-03

ศาลตา-ยาย ST-03
ศาลตา-ยายขนาดเล็กรูปแบบไทยร่วมสมัย พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์ตา-ยาย ขนาดเล็ก
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×1.60 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา
และบันได Stainless 94,000.-บาท

ศาลตา-ยาย ST-04

ศาลตา-ยาย ST-04
ศาลตา-ยายขนาดเล็กรูปแบบไทยร่วมสมัย พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์ตา-ยาย ขนาดเล็ก
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×1.60 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา
และบันได Stainless 94,000.-บาท

ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย ST-05

ศาลพระภูมิ, ศาลตา-ยาย ST-05
ศาลพระภูมิและศาลตา-ยายรูปแบบไทย พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์พระภูมิ 9 นิ้วและองค์ตา-ยาย ขนาดเล็ก
Size:WxD
เรือนศาล 0.80×0.80x เมตร
โต๊ะบูชา 0.80×0.80 เมตร

ราคาศาลพระภูมิพร้อมโต๊ะบูชา 159,000.-บาท
ราคาศาลตา-ยายพร้อมโต๊ะบูชา และบันได Stainless 139,000.-บาท

ศาลทุกรุ่น ใช้เวลาจัดทำ 4 สัปดาห์

บ้านโป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่