ศาลไทยร่วมสมัย

ศาลไทยร่วมสมัย สไตล์โมเดิร์น
รูปแบบไทยประยุกต์

ศาลทุกรุ่น
ตัวเรือนศาลทำจากหินแกรนิตธรรมชาติ
หลังคา Stainless เกรด 304 ทำสีทอง
พร้อมประดับลูกแก้วและโมเสคทอง

ศาลพระภูมิ ST-01

ศาลพระภูมิ ST-01
ศาลพระภูมิขนาดเล็กรูปแบบไทยร่วมสมัย พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับ องค์พระชัยมงคล ขนาด 9 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×2.30 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 140,000.-บาท

ศาลพระภูมิ ST-02

ศาลพระภูมิ ST-02
ศาลพระภูมิขนาดใหญ่รูปแบบไทยร่วมสมัย พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับ องค์พระชัยมงคล ขนาด 9-12 นิ้ว
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.89×0.89×2.45 เมตร
โต๊ะบูชา 0.80×0.80 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา 170,000.-บาท

ศาลตา-ยาย ST-03

ศาลตา-ยาย ST-03
ศาลตา-ยายขนาดเล็กรูปแบบไทยร่วมสมัย พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์ตา-ยาย ขนาดเล็ก
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×1.60 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา
และบันได Stainless 100,000.-บาท

ศาลตา-ยาย ST-04

ศาลตา-ยาย ST-04
ศาลตา-ยายขนาดเล็กรูปแบบไทยร่วมสมัย พร้อมโต๊ะบูชา
สำหรับองค์ตา-ยาย ขนาดเล็ก
Size:WxDxH
เรือนศาล 0.60×0.60×1.60 เมตร
โต๊ะบูชา 0.60×0.60 เมตร
ราคาศาลพร้อมโต๊ะบูชา
และบันได Stainless 100,000.-บาท

โต๊ะวางของบูชา

ศาลทุกรุ่น ใช้เวลาจัดทำ 4 สัปดาห์

บ้านโป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่